domingo, 21 de octubre de 2012

Diferències entre canal oral i canal escrit

Estimats/des blocaires,

aquí us deixo un dels últims treballs que vàrem realitzar a COED (Comunicació oral, escrita i digital), el qual consisteix en contrastar el canal oral i el canal escrit:


Es poden comparar els codis des de dos punts de vista, tot comparant les situacions de comunicació oral i escrita per tal d’identificar les característiques de cada una.
Pel que fa a la comunicació oral podem comprovar que és immediata en el temps, mentre que l’escrita és diferida. Aquestes característiques s’anomenen contextuals ja que fan referència al context, és a dir, a l’espai, al temps, a la relació entre els interlocutors...
També es poden comparar mitjançant les característiques textuals. Aquestes fan referència a la gramàtica, a la sintaxis, a les estructures, la complexitat de les oracions...

La relació oral-escrit:

Aquesta relació ha estat concebuda de forma molt diferents al llarg de la història però ens centrarem en la visió de dos autors que van estudiar aquesta relació i són: Gérard Vigner i Leonard F. M. Scinto.
Vigner ens presenta la qüestió des del punt de vista de la didàctica de la llengua i ens mostra tres models de la relació oral-escrit que corresponen a tres concepcions de l’ensenyament lingüístic.
En la concepció tradicional l’escrit és el model a seguir i aprendre.

S’utilitzen textos descontextualitzats com la redacció i l’assaig. Els aprenents tenen models literaris clàssics i aprenen traduint i transformant textos. En aquella època pocs eren els privilegiats que podien aprendre a llegir i/o escriure.

En la concepció de l’escrit com a codi segon es considera l’oral com a primordial i l’escrit com un subordinat del primer.

L’escrit s’usa per transcriure les conversacions orals, de manera que s’ensenya el codi escrit però no el text en si mateix. La tercera concepció considera que els dos codis son diferents i autònoms i que vinculen la mateixa llengua. 

Tot i les diferències textuals i contextuals que els separen, estan relacionats en l’enfocament comunicatiu de l’aprenentatge de la llengua, amb el qual els alumnes aprenen a comunicar-se tant amb el codi oral com amb el codi escrit.
Gérard Vigner defensa aquesta última concepció ja que el fet d’escriure i comprendre no depèn de l’oral.

Pel que fa a Scinto analitza la qüestió des d’un punt de vista psicolingüístic i ho fa també amb tres models diferents.
En el model dependent l’oral es considera com la manifestació del llenguatge i l’escrit com una transcripció gràfica, que ha de ser utilitzada a través de la correspondència amb l’oral.
El model independent sosté que l’oral i l’escrit són totalment independents l’un de l’altre i que només són dues de les possibles manifestacions amb què es pot expressar el llenguatge.
Per últim el model equipol·lent postula que l’oral i l’escrit tenen característiques estructurals comunes tot i que desenvolupen funcions diferents i complementàries en la comunitat lingüística.

Així doncs es pot observar que tant Vigner com Scinto defensen una autonomia de l’escrit respecte a l’oral, per tant, l’escrit no necessita l’oral per expressar i comunicar idees però tot i això els dos codis han de tenir un tracte equilibrat i independent a l’hora aprendre la llengua.

1 comentario:

  1. Molt bona entrada, Xavi!! És molt interessant ja que no només expliques el contingut de la sessió, sinó que, a més, reflexiones i amplies la informació. Molt bon treball!

    ResponderEliminar